Hội Ảnh ViệtNam - Houston (viết tắt là HAVN-H)

Tên Anh Ngữ là: PHOTO CLUB OF VIETNAM - HOUSTON

Hội được thành lập tại Houston Texas USA có giấy phép thành lập số: 1282349 ngày 28-07-1993

HAVH-H hoạt động bất vụ lợi và thuần túy về bộ môn nhiếp ảnh, không lệ thuộc một hệ thống hoặc tổ chức chính trị hay tôn giáo nào.

Tôn chỉ của HAVN-H là:

- Học hỏi và phát triễn văn hóa qua bộ môn Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật

- Học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật nhiếp ảnh giửa các Hội Viên và các tổ chức Hội Ảnh bạn.

- Phổ biến bộ môn Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật qua báo chí, tranh ảnh, sách vỡ, triển lãm và các phương tiện truyền thông khác

Sinh hoạt của HAVN-H bao gồm: các sáng tác ảnh nghệ thuật, truyền đạt và giảng dạy về nhiếp ảnh, tham gia sinh hoạt Cộng Đồng, tổ chức những chuyến đi săn ảnh và thi ảnh trong nhiều lĩnh vực khác nhau...

Hội viên Hội Ảnh ViệtNam - Houston không phân biệt tuổi tác, trình độ, giới tính, sắc tộc hay tôn giáo ...v.v.
Hội viên là những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, tự nguyện gia nhập Hội và luôn tuân chỉ những điều lệ Nội Qui một cách ý thức cũng như góp phần xây dựng, phát triển Hội ngày một thêm lớn mạnh.

HAVN-H hoạt động vô giới hạn và vô thời hạn. Trụ sở chánh đặt tại thành phố Houston, Tiểu Bang Texas, USA

Đuơng kiêm Hội Trưởng là Anh Andy Nguyễn (2018-2020), kế thừa truyền thống của Hội và được sự tín nhiệm của Hội Viên hợp cùng Ban Chấp Hành Hội sẽ hướng dẫn HAVN - H trên những bước đường thăng tiến toàn diện.

loading