Lớp Lightroom & Photoshop Căn Bản
Đơn ghi danh K37
Họ (Last name)
Tên (First name)
Địa chỉ:
Street
City
State
Zip Code
Điện thọai:
Email
Tôi xin ghi danh tham dự lớp Lớp Lightroom & Photoshop Căn Bản , K37, do Hội Ảnh Vietnam-Houston (HAVN-H) tổ chức. Chi tiết lớp học như sau:
 • Ngày khai giảng
  Saturday, September 08, 2018
 • Software sử dụng
 • Ngày & Giờ học
 • Địa điểm
  Tracy Gee Community Center
  3599 Westcenter
  Houston, TX 77042
  (giữa Richmond và Westpark, gần Beltway 8)
Ký tên (Signature)
7/17/2018
Ngày (mm/dd/yyyy)
Anh/Chị đã từng học qua các lớp Photoshop căn bản?
Anh/Chị đã biết qua cơ bản về MS Windows or Mac?
Anh/Chị đang sử dụng loại máy computer nào? (đánh dấu vào ô nếu có sử dụng)
 • Laptop 
 • Desktop 
 • Chưa có máy hoặc chưa bao giờ sử dụng computer
Nếu không nhận được email trả lời của ban tổ chức sau khi hoàn tất ghi danh xin vui lòng email: lophocmienphi@gmail.com để BTC kịp thời hoàn tất đơn ghi danh. Học viên nhập học phải có sự chấp thuận của Ban Tổ Chức và Ban Tổ Chức có toàn quyền từ chối người ghi danh.
 
loading