Những tác phẩm đoạt giải của các tác giả Việt Nam.
Saturday, August 13, 2011
Những tác phẩm đoạt giải của các tác giả Việt Nam.


Cuộc thi ảnh lần thứ Nhất của Taichung – Đài Loan là cuộc thi hấp dẫn, đã thu hút được 1116 tác giả của hơn 33 quốc gia, trong đó có 35 tác giả Việt Nam.
Heart Breaking – Tác gi: Vương Quc Kim


Where should We go – Tác gi: Vương Quc Kim
Flying Dream - Tác gi: Hoàng Quc Tun
Go home - Tác gi: Hùng Hoa Lư
Nam Cuong sand hills - Tác gi: Nguyn Tn Trung
Loock At - 1 - Tác gi: Lê Châu Đo
Happy Aging - Tác gi: Nguyn S Dũng
Bao Mai Blogs
Góp ý kiến
loading