Lễ mừng thọ 40 tuổi (Tứ Tuần Đại Khánh) của vua Khải Ðịnh
Tuesday, August 16, 2011
Cảnh toàn thành của cố đô Huế khi xưa
 
Bên dòng sông Hương
 
Quan cảnh sau cổng thành
 
Nhìn từ trên cao
 
Một cổng vào
  
Thêm một cổng khác
 
Một lối đi trong điện Cần Chánh
  
Nơi trưng bày những lễ vật của quan khách
Những lễ vật
Những lễ vật
Những lễ vật
Những lễ vật
Ðoàn hát Nam-Ðịnh
 
Nhóm nhạc sĩ của một dân tộc thiểu số
Ðoàn vũ công miền Nam
Ðoàn vũ công của Vinh và Thanh Hóa
 
Phía bên trong cửa Ngọ Môn
Bá quan lạy khi vào tới điện Cần Chánh
Bá quan lạy khi vào tới điện Cần Chánh
Bá quan lạy khi vào tới điện Thái Hòa
Vua Khải Ðịnh đang dùng cơm trưa ở điện Cần Chánh
 
Vua đãi cơm chiều cho bá quan ở điện Cần Chánh
Ðiện Thái Hòa

Thuyền của Thái Hậu và các bà phi coi đua thuyền
Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai) và một viên quan

nguyentl.free.fr
Góp ý kiến
loading