HomeHomeVăn hóa và đời ...Văn hóa và đời ...Cười chút chơiCười chút chơiNhầmNhầm
Previous
 
Next
New Post
11/22/2017 5:10 PM
 
Nhầm 

Nhầm

Một khách du lịch đi lạc ban đêm trong một vùng thôn vắng.
Cuối cùng ông ta mới thấy một căn nhà nhỏ, bèn gõ cửa và hỏi:
- Có ai trong đó không?
- Có cháu ạ - Tiếng một đứa trẻ đáp.
- Bố cháu có đây không?
- Không ạ, bố cháu vừa đi xong.
- Thế mẹ cháu?
- Mẹ cháu cũng đi rồi.
- Thế nhà cháu không bao giờ có mặt đông đủ ở đây cả hay sao?
- Có chứ ạ, nhưng không phải ở đây. Đây là nhà vệ sinh mà!

(sưu tầm)
 
Previous
 
Next
HomeHomeVăn hóa và đời ...Văn hóa và đời ...Cười chút chơiCười chút chơiNhầmNhầm


loading