FYI: Ghi Tên Cho Lớp Học
Monday, January 14, 2019
FYI: Ghi Tên Cho Lớp Học...

Xin vui lòng đọc thông báo bên dưới của Ban Tổ Chức khi quý vị ghi tên cho các lớp học do Hội Ảnh Vietnam-Houston tổ chức. Khi việc ghi tên cho lớp học thành công, quý vị sẽ nhận được email cảm ơn từ HAVN-H; do đó, KHÔNG CẦN PHẢI GHI TÊN HAI hay NHIỀU LẦN. Email chính thức của BTC lớp học sử dụng là lophocmienphi@gmail.com. Xin chắc chắn rằng những email từ BTC không nằm trong folder Spam của quý vị.


Phu Vo
Góp ý kiến
loading